Pliki do pobrania
bip

siedzibabokbok2bok1

Archiwum
Archiwum 2009r.
Archiwum 2008r.

Nagłówek strona główna01.10.2019r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH !!!
odpady17.09.2019r.

NOWY BUDYNEK !!!
Zapraszamy do obejrzenia reportaż Telewizji Sudeckiej z placu budowy Film17.09.2019r.

NOWY BUDYNEK !!!
Zarząd TBS Bielawa informuje, że rozpoczęła się budowa nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej. Dofinansowanie na budowę w wysokości 2,4 mln zł Bielawa otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych. Nowy budynek mieszkalny będzie składał się z 24 lokali o powierzchni od 42 m2 do 66 m2 o łącznej powierzchni 1.813 m2. Przewidywany koniec inwestycji jest do 31.10.2020r.
Osoby zainteresowane mogą składać podania biurze TBS Bielawa przy ulicy Wolności 57 tel. 74 645 04 39 oraz MZBM ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa.


Wzór podania


Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o zamówieniu publicznym dot. zadania PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


09.07.2019r.

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU NA BUDOWĘ.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”


Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


1. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu


Pełna oferta oraz druki do pobrania14.06.2019r.

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY!!!


SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujemy, iż dnia 17 czerwca 2019r. od godz. 10:00 przeprowadzona zostanie kontrola stanu wodomierzy. W przypadku niemożliwości przekazania informacji osobiście o stanie wodomierza osobie dokonującej spisu proszę przekazać informację o stanie licznika: - pozostawiając informację o jego stanie na drzwiach, - poinformować Spółkę telefonicznie (74) 645 04 39, - mailowo (tbs@tbsbielawa.pl, w treści maila proszę podać również numer lokalu).

14.06.2019r.

PILNIE !!! ODKRYJ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ !!!


W związku z prowadzaną wymianą kratek wentylacyjnych w piwnicach prosimy o ich odsłonięcie i udrożnienie, oraz w razie potrzeby o umożliwienie wejścia do piwnicy pracownikowi TBS Bielawa.
NIE DLA CZADU!!!
Jednocześnie przypominamy podstawowe zasady, które należy przestrzegać aby zapobiec tragedii. Przede wszystkim są to: okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia uchylanie okien w mieszkaniu, w czasie korzystania z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej) nie zasłanianie kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych korzystanie ze sprawnych urządzeń często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien. Warto również zadbać o rozmieszczenie czujek tlenku węgla w tej części domu, w której śpimy. Pamiętać należy również, że szczelne okna nie są dobre dla naszego zdrowia. Dlatego należy je rozszczelniać lub wyposażyć w elementy nawiewne.

22.05.2019r.

APEL O PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ !!!


pszok1
Drodzy Mieszkańcy, w ostatnim czasie na terenie naszych zasobów Spółki zaobserwowano nasilające się incydenty związane z wyrzucaniem i gromadzeniem odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy, że odpady te mogą być odbierane wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do ZGK Bielawa o zamiarze ich wystawienia lub samemu można je odwieźć do PSZOK Bielawa ul. Ceglana 2.21.05.2019r.

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE !!!


pies
Zarząd TBS przypomina o obowiązku sprzątania po swoim psie. Sprzątanie po czworonogach to nie dobra wola, to obowiązek. Psie odchody na chodnikach i trawnikach, to nie tylko niemiły zapach i ryzyko wdepnięcia w „niespodziankę”, ale realne zagrożenie dla bawiących się dzieci.


21.05.2019r.

PORZĄDKI TBS !!!


kolage
Zarząd TBS informuje, że prowadzone są prace porządkowe polegające na uporządkowaniu terenów zielnych, przycięte zostaną krzewy i drzewa, na bieżąco jest koszona trawa. Dla naszych najmłodszych mieszkańców został zmieniony piasek w piaskownicach.
21.05.2019r.

ZMIANY ZMIANY ZMIANY !!!


skrzynki gazeta
laweczka
Zarząd TBS informuje, że na terenie naszych zasobów trwają prace, które poprawią komfort mieszkania. Zostały wymienione skrzynki pocztowe, na wzystkich klatkach pojawiły się gazetniki, a przed oknami nowe ławki.

05.04.2019r.

ZMIANA CEN OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.


Zarząd TBS Bielawa na podstawie Uchwały RADY MIEJSKIEJ BIELAWY Nr VII/76/2019 przyjętej na sesji w dniu 27 marca 2019r.(Dz.Urz.Woj. 2019.2187), informuje, że z dniem 01 maja 2019 roku zmianie ulega opłata za wywóz nieczystości, która po obniżce wynosić będzie 17,50 zł brutto od osoby za odpady segregowane, oraz 24,50 zł brutto od osoby za odpady niesegregowane.


05.04.2019r.

DERATYZACJA


Zarząd TBS Bielawa informuje, że przy ul. Parkowej, ul. Geota Roweckiego i ul. Jana III Sobieskiego, na prośbę mieszkańców przeprowadzana jest deratyzacja w boksach śmietnikowych. Prosimy o zachowanie ostrożności.


02.01.2019r.

Miejsce reklamowe.


Reklama Reklama
Zarząd TBS Bielawa informuje, iż posiada miejsce na zewnętrzną reklamę jednostronną, wielkoformatową o wymiarach 3x5m2, przy jednej z głównych ulic w Bielawie, na ścianie budynku przy ul. Grota Roweckiego 14. Miejsce jest doskonale widoczne, a sama ulica cechuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła, bank oraz duże przedsiębiorstwo produkcyjne.

Cena miesięcznego najmu powierzchni to 450zł netto.
Możliwość negocjacji cen i warunków.
Przy najmie na dłuższy okres czasu atrakcyjne rabaty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu
74 645 04 39